Kongres Serowarski w Folwarku Łochów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kongres Serowarski w Folwarku Łochów

W dniach 19-21 września 2022 r. w Folwarku Łochów odbyła się kolejna edycja Polskiego Kongresu Serowarskiego pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka .

Wydarzenie miało na celu prezentację najnowszych trendów i kierunków rozwoju mleczarstwa, rozwiązań innowacyjnych i technologicznych produkcji oraz wyzwań stojących przed branżą serowarską. Podczas Kongresu  Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński omówił „Wyzwania polskiego serowarstwa w obliczu zmian rynkowych”. W swoim wystąpieniu Dyrektor zaprezentował informacje na temat krajowej branży serowarskiej na tle otoczenia międzynarodowego. Zwrócił uwagę na aspekty dotyczące rozwoju polskiej produkcji i eksportu serów podpuszczkowych dojrzewających, które mają największy udział w rynku krajowym, jak i na rosnące znaczenie rynku serów twarogowych.

Dyrektor Wroński zwrócił szczególną uwagę na fakt, że w Polsce systematycznie rośnie produkcja serów świeżych, serwatkowych i twarogów. W 2021 r. wyniosła ona 509 tys. ton wobec 296 tys. ton w 2004 r. Zaznaczył, że wraz ze wzrostem produkcji zwiększają się możliwości wzrostu eksportu tego asortymentu. W 2021 r. eksport z Polski serów świeżych, serwatkowych i twarogów wyniósł 114 tys. ton i był o 13% większy niż przed rokiem oraz blisko ośmiokrotnie większy niż w roku 2004. Jeszcze bardziej spektakularny był wzrost udziału eksportu w produkcji serów twarogowych, który zwiększył się z 5% w 2004 r. do 22% w 2021 r.

Podczas wystąpienia poruszona została problematyka rozwoju relacji biznesowych krajowej branży serowarskiej zarówno z krajami Unii Europejskiej, jak i z krajami trzecimi. Zaprezentowane zostały również trendy w rozwoju krajowej konsumpcji wyrobów w poszczególnych segmentach rynku serów oraz sytuacja cenowa na rynku surowcowym i na rynkach najbardziej popularnych w Polsce serów dojrzewających.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków naukowych, przemysłu mleczarskiego, instytucji finansowych oraz firm świadczących usługi dla branży serowarskiej.

  

News