Porozumienie KOWR z Krajową Administracją Skarbową - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Porozumienie KOWR z Krajową Administracją Skarbową

W dniu 3 grudnia br. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostało Porozumienie w sprawie współdziałania pomiędzy Krajową Administracją Skarbową, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Porozumienie zostało podpisane w związku z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mechanizmu „Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i obrotem surowcem tytoniowym”, którego podstawowym celem jest ograniczenie szarej strefy oraz uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce. Ponadto umożliwia ono wymianę informacji w celu realizacji ustawowych zadań przez obie instytucje, organizację wspólnych spotkań, warsztatów i szkoleń oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Ze strony KOWR w uroczystym podpisaniu Porozumienia uczestniczyli: Grzegorz Pięta, Dyrektor Generalny KOWR i Michał Wójciak, Dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR. Natomiast ze strony Ministerstwa Finansów w spotkaniu wzięli udział: Piotr Walczak, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Piotr Dziedzic, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Arkadiusz Łaba,  Zastępca Dyrektora w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF oraz Robert Łuszczyński, Ekspert Służby Celno-Skarbowej w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF.

News