Polska Wielki Projekt - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Polska Wielki Projekt

W piątek 07. czerwca br. z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego rozpoczął się kongres Polska Wielki Projekt. Spotkanie naukowców, prawników, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych zainaugurował panel dyskusyjny na temat rolnictwa z udziałem między innymi wiceministra w resorcie rolnictwa Rafała Romanowskiego i Niny Dobrzyńskiej dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki podkreślał konieczność bacznego przyglądania się zmianom jakie zachodzą w gospodarce. – Kilkadziesiąt lat temu najważniejsze były grunty i budynki, teraz też są ważne, ale wszystko przesuwa się w kierunku mniej uchwytnych sieci, platform, usług niematerialnych.

O konieczności i przykładach wprowadzenia innowacji w rolnictwie mówiła dyrektor Dobrzyńska. Minister Romanowski podkreślał konieczność zwiększania wydajności w produkcji rolnej, hydrobezpieczeństwie kraju i podnoszeniu jakości gleby.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podczas kongresu Polska Wielki Projekt reprezentowała zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Anna Gut.

Kongres organizowany jest od 2011 r. Tegoroczne dyskusje koncentrują się w obszarze gospodarki, kultury i społeczeństwa. Spotkania odbywają się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaakcentował swoją obecność  poprzez prezentację polskich produktów spożywczych wysokiej jakości pod hasłem Polska smakuje. Uczestnicy Kongresu mogli degustować z polskiego stołu m.in. swojskie wędliny i sery oraz polskie wędzone ryby.

News