Podsumowanie realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podsumowanie realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018

W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące otrzymują nieodpłatnie paczki z żywnością, pełnowartościowe posiłki, a także mogą brać udział w działaniach towarzyszących, których celem jest włączenie ich do społeczności lokalnych i poprawa sytuacji życiowej.

Dystrybucja żywności w Podprogramie 2018 rozpoczęła się w miesiącu dostarczenia artykułów spożywczych, tj. w październiku i trwała do końca czerwca bieżącego roku.

W realizację Podprogramu zaangażowane były 4 organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony Krzyż (PCK), które prowadziły dystrybucję artykułów żywnościowych oraz działania towarzyszące za pośrednictwem organizacji partnerskich regionalnych (OPR) oraz organizacji partnerskich lokalnych (OPL).

Do magazynów organizacji partnerskich wykonawcy dostarczyli ponad 66,3 tys. ton 21 artykułów spożywczych (szczegółowe ilości artykułów spożywczych w tabeli poniżej).

Pomoc żywnościowa została przekazana w formie ponad 7 mln paczek żywnościowych i blisko 2 mln posiłków do ponad 1,38 mln osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia Programem.

Ponadto, odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących mających na celu ich włączenie społeczne, tj.:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

W Podprogramie 2018 r. organizacje partnerskie przeprowadziły ponad 9 tys. działań towarzyszących, w których uczestniczyło łącznie ponad 163 tys. osób korzystających z pomocy żywnościowej.

 

Artykuły spożywcze dostarczone do magazynów organizacji partnerskich w ramach PO PŻ w Podprogramie 2018

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość (tys.t/tys.l)

1

groszek z marchewką

4,8

2

fasola biała

4,8

3

koncentrat pomidorowy

2,2

4

buraczki wiórki

1,4

5

powidła śliwkowe

2,4

6

makaron jajeczny

6,1

7

makaron kukurydziany bezglutenowy

0,7

8

ryż biały

4,1

9

kasza gryczana

2,0

10

herbatniki maślane

1,1

11

mleko UHT

9,4

12

ser podpuszczkowy dojrzewający

3,2

13

gołąbki w sosie pomidorowym

2,3

14

szynka drobiowa

4,0

15

szynka wieprzowa mielona

2,8

16

pasztet wieprzowy

0,9

17

filet z makreli w oleju

2,3

18

cukier biały

5,4

19

olej rzepakowy

5,4

20

kabanosy wieprzowe

0,5

21

miód nektarowy wielokwiatowy

0,5

Ogółem

66,3

 

Podprogram 2018 był realizowany za pośrednictwem ponad 2,5 tys. organizacji partnerskich lokalnych i regionalnych na terenie 2279 gmin (92% gmin w skali całego kraju).

News