Platforma Żywnościowa: zapraszamy na wideokonferencje - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Platforma Żywnościowa: zapraszamy na wideokonferencje

Wznawiamy cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dotyczących funkcjonowania Platformy Żywnościowej, elektronicznego narzędzia umożliwiającego giełdowy obrót towarami rolno-spożywczymi. Ten pionierski na polskim rynku projekt stwarza nowe możliwości rozwoju sektora rolno-spożywczego i niesie szereg korzyści.

W Polsce od marca 2020 r. trwa pilotaż Platformy Żywnościowej, podczas którego rolnicy, handlowcy, przedsiębiorstwa przetwórcze mają możliwość zawierania transakcji giełdowych na pszenicę w formule rynku kasowego (SPOT), w systemie kursu jednolitego lub w systemie aukcyjnym.

Giełda umożliwia koncentrację podaży, pozwala na tworzenie dużych jednorodnych partii oraz ogranicza koszty transakcyjne i ryzyko handlowe. Przyczynia się także do tworzenia nowych impulsów rozwojowych dla krajowego sektora rolno-spożywczego i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku globalnym.

Warto nadmienić, że podczas pilotażu zwierane są kolejne transakcje kupna-sprzedaży. Do połowy czerwca 2020 r. łącznie sprzedano 1000 ton pszenicy w systemie kursu jednolitego oraz 250 ton w ramach aukcji. Zachęcamy zatem Państwa do handlu na Platformie Żywnościowej. Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do obrotu na Platformie Żywnościowej można znaleźć na stronach: www.tge.pl oraz www.platformazywnosciowa.com.pl.

Wideokonferencje

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, spotkania informacyjne będą się odbywały on-line,w formie wideokonferencji. Podczas tych spotkań przedstawione zostaną zasady działania i korzyści wynikające z wdrożenia Platformy Żywnościowej.

Cykl spotkań rozpoczął się 15 czerwca 2020 r.

Harmonogram szkoleń oraz szczegółowe instrukcje, które pozwolą na wzięcie udziału w wideokonferencji, zostaną zamieszczone w zakładce Szkolenia na stronie Platformy Żywnościowej (link: http://platformazywnosciowa.com.pl/index.php/szkolenia/).

Najbliższe spotkania odbędą się:

16.06.    Podkarpackie                godziny: 9, 11, 12

18.06.    Warmińsko-Mazurskie   godziny: 9, 10, 11, 12

18.06.    Podlaskie                     godziny: 13,14

19.06.    Podlaskie                     godziny: 13,14

22.06.    Dolnośląskie                 godziny: 9, 10, 11,12

23.06.    Dolnośląskie                 godziny: 9,10,11,12

24.06.    Opolskie                       godziny: 9, 10, 11, 12

25.06.    Opolskie                       godziny: 9, 10, 11, 12

26.06.    Pomorskie                    godziny: 9, 10, 11, 12, 13

Ponadto, zachęcamy Państwa do skorzystania z elektronicznego szkolenia w formie e-Learningu. W tym celu należy kliknąć w link, który bezpośrednio przekieruje do kursu:

https://platformazywnosciowa.learnway.eu/login_with_code.

Projekt Platforma Żywnościowa powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizuje go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Działania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

News