Paszportyzacja żywności: zakończenie konsultacji rynkowych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja żywności: zakończenie konsultacji rynkowych

Informujemy o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych związanych z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pilotażowego projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja polskiej żywności dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.

Zamawiający dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konsultacjach i jednocześnie informuje, że na stronie internetowej BIP KOWR, w zakładce Zamówienia publiczne zamieszczony został Protokół końcowy ze Wstępnych konsultacji rynkowych. Link: https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/dialogi-techniczne/dialog-techniczny-pilotazowego-projektu-paszportyzacja-polskiej-zywnosci-dla-rynku-ziemniaka-wolowiny-i-wieprzowiny.

News