„Paczka dla Bohatera” – porozumienie podpisane - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Paczka dla Bohatera” – porozumienie podpisane

Z udziałem Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka odbyła się 15 grudnia 2022 r. w Warszawie konferencja prasowa, podczas której podpisano porozumienie o realizacji akcji „Paczka dla Bohatera”. W jej ramach do weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Powstańców Warszawskich, trafią paczki z polską żywnością.

W podpisaniu porozumienia udział wzięli:

– Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

– Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR,

– Jan Wernicki, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Wicepremier Henryk Kowalczyk przybliżył ideę akcji „Paczka dla Bohatera” i podkreślił, że pamięć o bohaterach walk o wolną i niepodległą Polskę jest naszym obowiązkiem, gdyż: „bez tej pamięci nasza tożsamość nie byłaby pełna”.

Minister Jan Józef Kasprzyk przypomniał wcześniejsze edycje akcji „Paczka dla Bohatera” organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zauważył, że „paczki są wyrazem wdzięczności dla tych pokoleń, które nie myślały o sobie, ale o tych, którzy przyjdą po nich, czyli o nas”.

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola podkreśliła: „w moim przekonaniu akcja organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma wymiar szczególny. To wspaniały przykład tego, jak wiele możemy dawać sobie nawzajem” i wyraz ogromnej wdzięczności dla weteranów. Zastępca Dyrektora Generalnego zauważyła, że dziś przejawem patriotyzmu jest świadome nabywanie polskich wyrobów żywnościowych. O ich pochodzeniu informuje znak PRODUKT POLSKI będący gwarancją, że produkt pochodzi od polskich rolników i został wytworzony w kraju.

Jan Wernicki, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., dziękując za możliwość udziału w akcji, wyraził nadzieję, że również w kolejnych latach Grupa będzie mogła wspierać to niezwykłe przedsięwzięcie.

Każda z paczek przekazywanych weteranom zawiera wyroby ze znakiem PRODUKT POLSKI wytworzone w kraju z użyciem rodzimych surowców. Artykuły, z których przygotowano paczki, zostały przekazane przez Krajową Grupę Spożywczą S.A.

Organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcja „Paczka dla Bohatera” została zainaugurowana przed dwoma laty. Produkty żywnościowe były wówczas dostarczane do domów weteranów. W tej edycji paczki zostaną przekazane 11 stycznia 2023 r. na spotkaniu noworocznym w Warszawie. Wezmą w nim udział przedstawiciele środowisk kombatanckich z całej Polski.

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KOWR

News