Otwarcie siedziby Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Otwarcie siedziby Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie

16 lutego 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, która mieści się przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie. Oddział obsługuje beneficjentów KOWR z terenu województwa lubelskiego.

Przybyłych na uroczyste otwarcie gości powitał Kazimierz Choma, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR, który przedstawił cel powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwracając uwagę na poprawę jakości obsługi beneficjentów, producentów oraz przedsiębiorców branży rolniczej. Głos zabrali również: Witold Strobel – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek. Następnie Dyrektor Oddziału Terenowego wraz z Dyrektorem Generalnym, Wojewodą Lubelskim i Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Jerzym Chróścikowskim przystąpili do symbolicznego otwarcia siedziby. Proboszcz Parafii Ksiądz Janusz Latoch poświęcił pomieszczenia strefy przyjmowania beneficjentów. Na zakończenie Kazimierz Choma, Dyrektor Oddziału Terenowego podziękował wszystkim zaproszonym gościom i przedstawicielom mediów za przybycie na to wydarzenie.

W uroczystości uczestniczyli m.in: Krzysztof Głuchowski, Poseł na Sejm, Jerzy Chróścikowski, Senator RP Pan, Arkadiusz Szymoniuk, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski. KOWR reprezentowali Witold Strobel, Dyrektor Generalny KOWR oraz Kazimierz Choma, Dyrektor OT w Lublinie.

News