Noworoczne spotkanie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Noworoczne spotkanie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych

W dniu 22 stycznia br. odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli resortu rolnictwa - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz przedstawicieli kierownictwa jednostek podległych ministerstwu, w tym p.o. Dyrektora Generalnego KOWR Grzegorza Pięty, z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji państwowych, izb gospodarczych, jak również organizacji i związków branży rolno-spożywczej. Spotkanie miało miejsce w budynku nowoutworzonego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W swoim wystąpieniu do zgromadzonych gości Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił znaczenie, jakie dla świata ma zrównoważone rolnictwo, racjonalnie wykorzystujące zasoby naturalne, chroniące glebę, wodę i bioróżnorodność, które jest w stanie zaspokoić  potrzeby żywieniowe rosnącej liczby ludności i jednoczenie stanowić skuteczne narzędzie dla powstrzymywania zmian klimatycznych. Minister zwrócił uwagę również na fakt, że Polska jest producentem znakomitej żywności wysokiej jakości, którą z powodzeniem eksportujemy (roczna wartość eksportu żywności przekracza 30 mld euro) i promujemy na rynkach zagranicznych. Minister zachęcił również przedstawicieli korpusu dyplomatycznego  do ścisłej współpracy z polskim resortem rolnictwa.

Podczas spotkania Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował poczęstunek, na który składały się tradycyjne polskie potrawy przygotowane na bazie polskich produktów wysokiej jakości objętych chronionymi oznaczeniami UE lub krajowymi systemami jakości. Spotkanie stanowiło okazję do zaprezentowania zagranicznym dyplomatom różnorodności i bogactwa polskich smaków i tradycji.

News