Niższe opłaty na Giełdowym Rynku Rolnym - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Niższe opłaty na Giełdowym Rynku Rolnym

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o obniżeniu opłat od transakcji zawieranych na Giełdowym Rynku Rolnym od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W marcu 2021 r. na Giełdowym Rynku Rolnym, prowadzonym na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  w ramach kursu jednolitego sprzedano 25 ton żyta w klasie B po kursie 705,50 zł, natomiast w systemie aukcyjnym sprzedano łącznie 625 ton pszenicy klasy B, po średniej cenie 990,00 zł, zawierając 25 transakcji.

Od początku 2021 roku na Giełdowym Rynku Rolnym sprzedano łącznie 4500 ton zboża, w tym 3875 ton w systemie kursu jednolitego oraz 625 ton w ramach aukcji.

System kursu jednolitego polega na prowadzeniu przez TGE S.A. regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane są po takim samym jednolitym kursie.

Natomiast sprzedaż aukcyjna, skierowana jest do tych podmiotów, które będą wystawiać zboże z własnych autoryzowanych magazynów.

Giełdowy Rynek Rolny jest innowacyjnym narzędziem na rynku polskim, działającym w oparciu o standardy światowych giełd towarowych, umożliwiającym obecnie obrót produktami rolno-spożywczymi, takimi jak pszenica, żyto czy kukurydza.

Więcej informacji o bieżącej działalności Giełdowego Rynku Rolnego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.tge.pl/rtrs. Link do nowych stawek opłat: https://www.tge.pl/pub/TGE/Rynek%20Rolny/op_aty.pdf.

News