Narodowa Wystawa Rolnicza zakończona - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Narodowa Wystawa Rolnicza zakończona

Kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających, ponad 200 wystawców, trzy dni spotkań z historią teraźniejszością i przyszłością polskiego rolnictwa – tak w skrócie można opisać Narodową Wystawę Rolniczą odbywającą się od 30 listopada do 2 grudnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jak podkreślał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, było to wielkie święto polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

Narodowa Wystawa Rolnicza to przedsięwzięcie zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzenie zaangażowane były instytucje sektora rolnego, w tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentowany był przez Dyrektora Generalnego KOWR Piotra Serafina.

Przez trzy dni na stoisku ministerialnym organizowane były pokazy kulinarne prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich, a także zawodowych kucharzy – Adama Chrząstowskiego, Łukasza Konika i Sebastiana Kornackiego. Przygotowywali oni z rodzimych produktów tradycyjne, polskie dania. Ponadto na stoisku przedstawiciele MRiRW oraz instytucji okołorolniczych: KOWR, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udzielali odwiedzającym wszelkich informacji na temat swojej działalności.

Narodowa Wystawa Rolnicza była okazją do dyskusji na temat rozwoju rolnictwa w Polsce. Podczas Kongresu zorganizowanego przez MRiRW i Krajową Radę Izb Rolniczych przedstawiciele świata nauki i biznesu branży rolno-spożywczej rozmawiali o kierunkach rozwoju polskiego rolnictwa.

W wydarzeniu uczestniczyły muzea rolnictwa i szkoły rolnicze z całego kraju, a także spółki hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły zwierzęta pochodzące z państwowej hodowli, w tym ogier Equator – Czempion Świata Ogierów Starszych. Tytuł ten uzyskał podczas listopadowego Championatu Świata Koni Arabskich odbywającego się w Paryżu.

News