Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 PROW 2014-2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 PROW 2014-2020

Ogłoszono VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Więcej informacji: https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci)

News