Nabór uzupełniający kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nabór uzupełniający kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

W związku ze zgłoszeniem niewystarczającej liczby kandydatów na członków komisji zarządzających Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, Funduszu Promocji Mięsa Owczego i Funduszu Promocji Ryb na kadencję 2021-2025, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór uzupełniający:

w przypadku:

  • Funduszu Promocji Mięsa Końskiego – na jedno miejsce dla kandydata reprezentującego zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
  • Funduszu Promocji Mięsa Owczego – na:
    • jedno miejsce dla kandydata reprezentującego podmioty prowadzące chów lub hodowlę owiec,
    • trzy miejsca dla kandydatów reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju owiec,
  • Fundusz Promocji Ryb – na dwa miejsca dla kandydatów reprezentujących zakłady przetwórcze ryb oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby,

zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające ww. podmioty.

Zgłoszeń kandydatów do ww. funduszy należy dokonać w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r., na udostępnionym formularzu, w formie papierowej na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa.

Do formularza zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające:

  • cel i opis działalności a także formę prawną działania danej organizacji (np. statut, uchwała, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument),
  • wiedzę i doświadczenie kandydata na członka komisji zarządzającej, o którym mowa w pkt. 2.2 formularza,
  • wykaz członków zrzeszonych w strukturach organizacji, o którym mowa w pkt. 1.6 formularza.

News