Mazurskie Agro Show Ostróda 2018 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Mazurskie Agro Show Ostróda 2018

Spółki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po raz drugi uczestniczyły w Wystawie Maszyn Rolniczych MAZURSKIE AGRO SHOW, która odbyła się w Ostródzie w dniach 10-11 lutego 2018 roku. Jest to największa rolnicza impreza wystawiennicza w północnej Polsce. Wydarzeniu towarzyszyła również Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Podczas targów odbyła się także konferencja z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której zaprezentowano priorytety działań MRiRW na rzecz rozwoju polskiej wsi w aspekcie „Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020”. Do głównych należą: poprawa jakości życia na wsi, opłacalność produkcji rolnej, budowa sprawnej administracji oraz negocjacje w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Minister Krzysztof Jurgiel odpowiadał również na pytania nurtujące polskich rolników. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował wspólne stoisko z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prezentował na nim aktualne oferty sprzedaży i dzierżawy gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Stoisko dla odwiedzających rolników przygotowały również 24 spółki hodowli roślin oraz zwierząt (19 spółek hodowli zwierząt gospodarskich, 2 stadniny koni oraz 3 spółki hodowli roślin rolniczych) o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR reprezentowali Witold Strobel, Dyrektor Generalny, oraz Andrzej Sutkowski, Zastępca Dyrektora Generalnego, który bezpośrednio nadzoruje spółki hodowlane. Oba stoiska odwiedzili Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Zbigniew Babalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas Wystawy spółki hodowli zwierząt zaprezentowały osiągniecia w zakresie doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni oraz owiec. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się oferta handlowa, która obejmowała wysokiej jakości męski i żeński materiał hodowlany bydła mlecznego i mięsnego, wysokiej jakości zarodki bydlęce, materiał czystorasowy i krzyżówkowy w różnych zestawach genotypowych 5 ras świń oraz maciorki i tryczki hodowlane. Stadniny koni zaprezentowały ofertę koni z przeznaczeniem do hodowli i sportów konnych, a także do użytkowania w agroturystyce, rekreacji i hipoterapii.

Natomiast spółki hodowli roślin Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaprezentowały zwiedzającym szeroki wachlarz polskich odmian zbóż, roślin motylkowych i ziemniaka. Oferta obejmowała kwalifikowany materiał siewny i sadzeniakowy najwyższej jakości dostosowany do polskich warunków glebowych i klimatycznych. Szczególnym zainteresowaniem u rolników cieszyły się pszenica ozima FORMACJA hodowli Poznańskiej Hodowli Roślin z siedzibą w Tulcach oraz wczesne odmiany ziemniaka jadalnego TONACJA i TAJFUN hodowli Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie. DANKO Hodowla Roślin promowała nowe polskie odmiany soi: PETRINA i ERICA.

Równolegle z wystawą Mazurskie AGRO SHOW, odbyła się Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Podczas wystawy wręczane były nagrody i wyróżnienia dla osób zasłużonych dla hodowli zwierząt w regionie warmińsko-mazurskim. Andrzej Sutkowski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie.

Na wystawie pokazano 10 jałówek cielnych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej ze spółek hodowlanych KOWR. Spółka Stado Ogierów Starogard Gdański  z siedzibą w Rzecznej jako reprezentant regionu warmińsko-mazurskiego wystawiła do konkursu 4 jałówki mięsne w wieku powyżej 18 miesięcy rasy hereford i w tej kategorii zdobyła 2 statuetki: Czempiona i Wiceczempiona Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Stadnina Koni Nowe Jankowice zaprezentowała jednego z najlepszych ogierów rasy polski koń zimnokrwisty w Polsce – 7 letniego BEST 2. Pokazywano go pod siodłem i w zabawie z dziećmi wybranymi spośród publiczności w przeciąganiu liny: koń kontra dzieci. Wygrał oczywiście koń.

News