KUPUJ ŚWIADOMIE MIÓD I PRODUKTY PSZCZELE – WSPIERAJ KRAJOWĄ GOSPODARKĘ PASIECZNĄ - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KUPUJ ŚWIADOMIE MIÓD I PRODUKTY PSZCZELE – WSPIERAJ KRAJOWĄ GOSPODARKĘ PASIECZNĄ

Duża część produkcji żywności w Polsce uzależniona jest pośrednio od owadów zapylających. Z tego powodu pszczelarstwo pełni funkcję bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz zapewnia zrównoważony rozwój naszego rolnictwa i obszarów wiejskich - podkreślił Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR podczas konferencji towarzyszącej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU, która odbyła się 15 października 2020 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pszczelarstwo to także wysokiej jakości miody z polskich pasiek, których konsumpcja wpisuje się w ideę patriotyzmu konsumenckiego, znajdującego odzwierciedlenie w codziennych zakupach Polaków. Dlatego w celu zwiększania wiedzy konsumentów na temat znaczenia decyzji zakupowych i ich wpływu na krajową gospodarkę, w tym gospodarkę pasieczną, tak istotne są kampanie promocyjne wspierające konsumpcję miodu i produktów pszczelich. Stąd tak duże znaczenie ogólnopolskiej kampanii „Kupuj świadomie”, która kieruje szczególną uwagę na oznaczenie PRODUKT POLSKI - informujący, że produkt został wytworzony w kraju oraz na bazie polskich surowców – mówił dyrektor Wroński

Do rozwoju krajowego pszczelarstwa przyczynia się w dużym stopniu realizowany od akcesji Polski do UE (w tym przez KOWR) mechanizm WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Jednym z wymiernych efektów realizacji tego mechanizmu jest zwiększająca się liczba rodzin pszczelich w Polsce (w ciągu dekady o 50%).

Po akcesji Polski do UE do końca 2019 r. – w ramach realizacji mechanizmu wsparcia rynku produktów pszczelich – rozliczono 4,5 tys. umów/projektów i wydatkowano dla polskich pszczelarzy łącznie 281 mln zł, w tym 141 mln zł (50%) z budżetu unijnego. Szacuje się, że każdego roku w ramach działań realizowanych przez KOWR wspieranych jest średniorocznie ponad 40 tys. pszczelarzy.

W latach 2020–2022 na krajowe programy pszczelarskie w UE może zostać wydatkowane 240 mln euro, tj. o 11% (24 mln euro) więcej niż w latach 2017–2019, o 20% (41 mln euro) więcej niż w latach 2014–2016 i o 74% więcej niż
w latach 2005-2007.
Budżet „Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022”, opracowywanego na poziomie krajowym we współpracy z przedstawicielami sektora i zatwierdzonego przez Komisję Europejską, wynosi ponad 23,6 mln euro (około 100 mln zł, tj. 33 mln zł rocznie) i jest o ponad 30% większy niż poprzedni.

Miody i produkty pszczele wytwarzane w Polsce odznaczają się wysoką jakością. Na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się 92 miody z różnych regionów, a 10 polskich miodów posiada unijne certyfikaty produktów regionalnych i tradycyjnych – zaznaczył podczas konferencji Marcin Wroński.

Dyrektor Wroński wskazał również, że do rozwoju krajowego sektora pszczelarskiego niezbędne jest także: poprawianie pozycji rynkowej polskiego miodu i produktów pszczelich, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych przez konsumentów, odpowiednie oznakowanie produktów przez pszczelarzy, promocja krajowego miodu i produktów pszczelich w kraju (m.in. poprzez kampanię #„Kupuj świadomie” oraz informację na etykiecie PRODUKT POLSKI) oraz dywersyfikacja
i rozwijanie zasięgu kanałów dystrybucji (w tym poprzez rozwój sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego – RHD).

Na stronach internetowych www.gov.pl/produktpolski, oraz www.gov.pl/rolnictwo/jakosc-zywnosci – dedykowanych producentom i konsumentom – można znaleźć szczegółowe informacje o uznanych przez MRiRW certyfikatach i znakach produktów rolno-spożywczych. Logo PRODUKT POLSKI można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej MRiRW Wsi www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

News