KOWR rozpoczął działalność - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR rozpoczął działalność

W dniu 1 września br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju odbyła się konferencja prasowa poświęcona inauguracji działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uczestniczyli w niej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski oraz Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel.

Nowa instytucja działa na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623). Minister Krzysztof Jurgiel poinformował, że KOWR przejmuje wszystkie zadania realizowane dotychczas przez ANR oraz część zadań będących w gestii ARR. Wyjaśnił, że od 1 września br. w Polsce będą funkcjonowały dwa podmioty w zakresie obsługi rolnictwa tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako jedyna instytucja płatnicza dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego działalność będzie polegała na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz podejmowaniu interwencji na rynkach rolnych ze środków krajowych. Jest to między innymi odpowiedź na plany Unii Europejskiej o stopniowym ograniczaniu wsparcia w ramach WPR do 2030 r. KOWR będzie realizował strategię odpowiedzialnego rozwoju w pakiecie działań strategicznych i flagowych.

 

Zbigniew Babalski odpowiadając na pytania dziennikarzy podkreślił, że powołanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w perspektywie 10 lat powinno przynieść oszczędności na poziomie około 900 mln. Dodał, że redukcja zatrudniania objęła około 600 osób z 3000 zatrudnionych w zlikwidowanych Agencjach. W KOWR zatrudnienie otrzymało 2000 osób, rekrutujących się z dotychczasowych pracowników obu Agencji. Około 300 osób z Agencji Rynku Rolnego przeszło wraz z zadaniami do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Witold Strobel poinformował, że nowa instytucja powołana została po to, aby zmieniać polską wieś i rolnictwo. – Priorytetem dla mnie i moich pracowników będzie właściwe podejście do rolników i beneficjentów. Każdy interesant, który przyjdzie do siedziby czy oddziału KOWR zostanie obsłużony w sposób kompetentny, uzyska każdą możliwą pomoc i fachowe wsparcie – dodał.

 

 

 

News