KOWR na spotkaniu w Montpellier - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na spotkaniu w Montpellier

Coroczne Zgromadzenie Generalne Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AEIAR) odbyło się w dniach 16-17 maja 2018 roku w Montpellier we Francji. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest aktywnym członkiem AEIAR.

Podczas spotkania poruszono tematykę dotyczącą zapobiegania koncentracji gruntów rolnych oraz mechanizmów udostępniania gruntów rolnych dla gospodarstw rodzinnych, w tym dla młodych rolników.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Niemiec, Luxemburga, Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii, Polski, reprezentujący organizacje o podobnym zakresie działalności jak KOWR, w obszarze gruntów rolnych lub ministerstwa rolnictwa. Podczas spotkania odbyła się również debata pn. "Europejska ziemia dla zrównoważonej produkcji żywności”.

W tegorocznych obradach KOWR reprezentował Bogdan Podgórski, kierownik Wydziału Ewidencji i Sprawozdawczości Zasobu z Departamentu Gospodarowania Zasobem.

News