Konkurs Rolnik-Farmer Roku rozstrzygnięty - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs Rolnik-Farmer Roku rozstrzygnięty

18 lutego 2022 r. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK–FARMER ROKU. Kapituła Konkursu wyłoniła ośmiu laureatów, którzy otrzymali zaszczytny tytuł „Rolnik - Farmer Roku” i statuetkę „Złotego Jabłka”. W gali uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jacek Malicki.

W XXVIII edycji Konkursu wpłynęło ponad 240 zgłoszeń z czego Kapituła Konkursu wyłoniła 28 finalistów i 8 laureatów w różnych kategoriach gospodarstw: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, działalność wielokierunkowa, sadownictwo, produkcja warzyw, alternatywne źródła dochodu, agroturystyka, produkty regionalne i tradycyjne.

Henryk Kowalczyk pogratulował zwycięzcom i życzył im dalszych sukcesów w rozwoju gospodarstw. Podkreślił również, że Konkurs jest rówieśnikiem przemian ustrojowych w naszym kraju. Jego historia to historia ludzi sukcesu w branży rolnej.

Jacek Malicki zwrócił uwagę, na rangę i prestiż Konkursu. Podkreślił, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja będąca orędownikiem i patronem konkursu od samego początku. KOWR jest instytucją działającą w wielu obszarach, głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym. Bardzo poważnie traktujemy zaszyte w nazwie zobowiązanie do wspierania polskiego rolnictwa i stwarzania mu warunków optymalnych do rozwoju.

Celem Konkursu Rolnik-Farmer Roku jest promowanie rolnictwa nowoczesnego, a także tych rolników i producentów rolnych, którzy dzięki swojej inicjatywie, pomysłowości i wytrwałości elastycznie dostosowują się do oczekiwań zmieniającej się rzeczywistości i rynku.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, natomiast partnerem – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Laureaci XXVIII edycji w poszczególnych kategoriach:

Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu – Jolanta i Sławomir Tupikowscy

Gospodarstwa rodzinne – agroturystyka – Beata i Zbigniew Wantułowie

Gospodarstwa rodzinne – działalność wielokierunkowa – Elżbieta i Dariusz Kluskowie

Gospodarstwa rodzinne – produkcja zwierzęca – Teresa i Krzysztof Bardeccy

Gospodarstwa rodzinne – produkcja warzyw – Karolina i Witold Manuszewscy

Produkty regionalne i tradycyjne – Maciej Zarzecki Zarzeccy Sp. z o.o.

Gospodarstwa rodzinne – sadownictwo – Wioletta i  Jarosław Kuroszowie

Gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna – Magdalena i Szymon Laszczyńscy

 

News