Konkurs filmowy KRUS dla młodzieży - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs filmowy KRUS dla młodzieży

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem: Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa. Jest on skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 23 lat.

Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu na temat trzech filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu złotych zasad.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od 30 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. By skuteczniej wpływać na poprawę tego bezpieczeństwa, Kasa bierze udział w międzynarodowej kampanii Wizja Zero i propaguje jej zasady w sektorze rolniczym. Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się z poprawą warunków pracy i zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok zdrowia i dobrostanu oraz pierwszą z Siedmiu Złotych Zasad Wizji Zero: „Przejmij inicjatywę – zaangażuj się”. Wierzymy, że zaangażowanie i pasja młodzieży zainteresowanej związaniem swojej przyszłości z rolnictwem pozwoli podnieść warunki życia i pracy rolnika na nowy, wyższy poziom oraz wykreować lepszy obraz wsi i jej mieszkańców. To właśnie młodzi rolnicy będą decydować o przyszłości i konkurencyjności polskiego i europejskiego rolnictwa.

Termin nadsyłania prac konkursowych: od 30 czerwca do 30 września br. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi i finansowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na:

www.krus.gov.pl oraz https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

News