Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Już po raz XVI organizowany jest ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs składa się z dwóch kategorii. Pierwsza odnosi się do zakładów rolnych. Jej organizatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, druga zaś dotyczy gospodarstw indywidualnych, gdzie organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w trakcie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. W kategorii zakładów rolnych, w pierwszym etapie konkursu 6 spółek uzyskało maksymalną liczbę punktów jeśli chodzi o wskaźnik wypadkowości i ciężkości wypadków. Są to: Ośrodek Hodowli Zarodowej BOBROWNIKI Sp. z o.o., PlantiCO Zielonki Sp. z o.o., Ośrodek Hodowli Zarodowej „PRZERZECZYN ZDRÓJ”  Sp. z o.o., Stado Ogierów w ŁĄCKU Sp. z o.o., „MŚCICE”, Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp z o.o., Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o.

Spółki te przeszły do drugiego etapu konkursu. Obecnie odbywa się ich wizytacja przez komisję konkursowej złożoną z przedstawicieli: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Pracy, NSZZ „Solidarność” KOWR, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Potrwa ona do końca czerwca br.

Ogłoszenie laureatów i uroczyste podsumowanie XVI edycji Krajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbędzie się podczas tegorocznych targów Agro Show w Bednarach.

W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad tysiąc zakładów rolnych zatrudniających ponad 11 tys. pracowników oraz ponad 18 tys. gospodarstw indywidualnych.

Konkurs organizowany jest przez KRUS, KOWR, ARiMR we współpracy z MRiRW oraz PIP. W 2018 r.

Regulamin konkursu w załączeniu.

 

News