Konferencja „Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy”

W Centrum Olimpijskim w Warszawie, 3 grudnia br., odbyła się konferencja pt. „Polska-Polonia nowe płaszczyzny współpracy” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęła Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W konferencji uczestniczyli m.in.:  Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tadeusz Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Warto odnotować, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski współpracują ze sobą od dawna, dbając o rozwój sportu polonijnego na całym świecie. Organizują dla Polonii liczne imprezy począwszy od regionalnych i lokalnych, a na olimpiadach kończąc. Działania te mają na celu integrację Polaków mieszkających poza granicami kraju. A nic lepiej ludzi nie integruje, jak sportowa rywalizacja.

Konferencja była także okazją do podsumowania osiągnięć i wyznaczenia nowych perspektyw, a także uhonorowania zasłużonych dla rozwoju idei polonijnego sportu. Przyznano nagrody w czterech kategoriach:

–  „Polonijny sportowiec roku” – zwycięzcą został Paweł Myśliwiec z USA,

– „Animator sportu polonijnego” – wybrano Henryka Cieślara z Czech,

– „Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego” – nagrodę uzyskało Miasto Toruń,

– „Instytucja działająca na rzecz sportu polonijnego” – nagrodę przyznano Szkole Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na ogromną rolę samorządów lokalnych w organizacji wydarzeń polonijnych, zarówno sportowych, edukacyjnych, jak i kulturalnych. – Chodzi o to, aby samorządy mogły się aktywie włączać w wydarzenia robione w kraju. Ważna jest kontynuacja tych wydarzeń. Każde dzieło ma wtedy wartość, gdy jest ono kontynuowane. Warto zwrócić uwagę na akcję „Lato z Polską”. Około 1000 Polaków z zagranicy spędziło czas w Ojczyźnie. To zasługa samorządów – powiedział Henryk Kowalczyk. Dlatego też przedstawicielom samorządów wręczono specjalne podziękowania.

Konferencja była również okazją do wyrażenia podziękowań polskim firmom za wsparcie inicjatyw polonijnych. W gronie osób, do których je skierowano znalazła się Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Więcej informacji o konferencji na stronie: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7753

News