Konferencja „Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako jeden z konsorcjantów projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM” w imieniu organizatora Instytutu Ochrony Środowiska – PIB zaprasza do udziału w konferencji naukowej pn.: „Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat”. Odbędzie się ona 17 czerwca 2021 r. w Warszawie (on-line).

Konferencja podsumowuje wyniki projektu PROM, który jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Gospostrateg” przez konsorcjum w składzie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Federacja Polskich Banków Żywności, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Rejestracja na Konferencję przez stronę:  https://ios.clickmeeting.com/konferencja-ograniczenie-strat-i-marnotrawstwa-zywnosci-wyzwaniem-najblizszych-lat-/register?_ga=2.142509810.1100127757.1618207014-1625783008.1597752410.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

News