Konferencja Dairy XL–Mleko 2022 z udziałem KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja Dairy XL–Mleko 2022 z udziałem KOWR

W dniach 6-7 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Dairy–Mleko 2022. Partnerem honorowym wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś Partnerem Instytucjonalnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński.

Konferencja Dairy XL– Mleko 2022 poświęcona była zrównoważonej i dochodowej produkcji mleka oraz wizji przyszłości gospodarstw produkujących mleko posiadających powyżej 300 krów mlecznych. Wydarzenie miało na celu wyjście naprzeciw potrzebom największych gospodarstw produkujących mleko oraz stworzenie platformy umożliwiającej pozyskiwanie nowej wiedzy od ekspertów z wieloletnim doświadczeniem z sektora mlecznego.

Poszczególne panele wchodzące w skład konferencji poświęcone zostały rozwiązaniom praktycznym w chowie krów i aktualnej sytuacji na rynku mleka. W jednym z nich pt. „Rola dużych gospodarstw w produkcji mleka w Polsce” wziął udział Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński”. Zaprezentował on strukturę skali chowu krów mlecznych w kraju ze szczególnym uwzględnieniem znacznego zróżnicowania występowania gospodarstw dużych i bardzo dużych w poszczególnych województwach. Dyrektor Wroński podkreślił znaczenie postępującego procesu koncentracji pogłowia krów w gospodarstwach średnich i dużych oraz proces rezygnacji z chowu przez gospodarstwa małe. Zwrócił uwagę na silną regionalizację krajowego pogłowia krów z blisko 60% łącznym udziałem województw mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. Podczas wystąpienia zaprezentowana została sytuacja dochodowa gospodarstw o kierunku produkcja mleka pod względem zróżnicowanej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. W podsumowaniu Dyrektor Wroński zaznaczył, że krajowa branża mleczarska produkuje więcej surowca mlecznego i jego przetworów niż wynosi krajowe zapotrzebowanie. Dzięki temu Polska jest samowystarczalna w produkcji mleka, co pozwala na lokowanie nadwyżek produktów mlecznych na rynkach zagranicznych. W okresie trzech pierwszych kwartałów 2022 r. saldo polskiego handlu zagranicznego produktami mlecznymi osiągnęło ponad 1,5 mld euro wobec około 1 mld euro w analogicznym okresie 2021 r.

 

News