Komunikat w sprawie chryzantem - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Komunikat w sprawie chryzantem

Realizując rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., dotyczące m.in. odbioru i utylizacji kwiatów przez podmioty wskazane przez Dyrektor Generalną KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie dziękuje za dotychczasowe zaangażowanie w realizację zapisów rozporządzenia.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie przypomina, że zgodnie z ustępem 13 tegoż rozporządzenia ostatecznym terminem złożenia do kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzenia odbioru kwiatów przez wskazane podmioty, jest dzień 30 listopada 2020 r. Oznacza to, że może to być również ostatni dzień odbioru kwiatów w ramach wskazanego rozporządzenia.

Wobec powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich podmiotów zainteresowanych przekazaniem kwiatów do podmiotów wskazanych przez Dyrektor Generalną KOWR, o jak najszybszą awizację odbioru i umówienie terminu przekazania kwiatów. W przypadku braku możliwości ustalenia dogodnego terminu, prosimy o skontaktowanie się z innym podmiotem wskazanym na liście.

Jednocześnie bardzo serdecznie zachęcamy do śledzenia bieżących informacji publikowanych na stronie internetowej KOWR.

News