Informacja dla plantatorów winorośli i producentów wina - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacja dla plantatorów winorośli i producentów wina

Uwaga plantatorzy winorośli i producenci wina. W dniu 15 stycznia 2023 r. upływa termin składania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa deklaracji dotyczących rynku wina.

PLANTATORZY WINOROŚLI wpisani do ewidencji winnic prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron w danym roku winiarskim.

PRODUCENCI WINA, którzy zgłosili zamiar wyrobu wina w roku winiarskim 2022/2023 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o produkcji wina w danym roku winiarskim.

Link: Formularz Deklaracji o produkcji wina w danym roku winiarskim

Formularze deklaracji mogą zostać złożone:

  • osobiście w kancelarii Centrali KOWR, lub
  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, lub
  • wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

News