II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 PROW 2014-2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 PROW 2014-2020

II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r.

Więcej informacji (link: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym)

 

News