Fufeng Group z wizytą w KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Fufeng Group z wizytą w KOWR

W dniu 16 grudnia br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się robocze spotkanie, dotyczące możliwości inwestycyjnych w Polsce, pomiędzy przedstawicielami KOWR a delegacją chińską, reprezentującą Fufeng Group Limited – światowego lidera w biofermentacji.

Ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w spotkaniu uczestniczyli: Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Generalnego, Marzena Trajer, Dyrektor Biura Analiz i Strategii oraz Radosław Rygalski, p.o. Dyrektor Departamentu Wsparcia Eksportu.

Jacek Malicki przywitał gości i przedstawił historię działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poinformował również, że jednym z głównych zadań KOWR jest zagospodarowanie nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz że KOWR posiada grunty nierolne, które wykorzystywane są głównie pod inwestycje i mogą być nabywane także przez cudzoziemców. Nawiązując do tematu spotkania, Dyrektor Marzena Trajer omówiła tendencje na rynku kukurydzy w Polsce, a także w Europie i na świecie.

Na zakończenie spotkania obie strony zadeklarowały kontynuowanie rozmów w sprawie możliwości i warunków inwestowania przez firmę Fufeng Group Ltd. w Polsce.

News