Drugi dzień Narodowej Wystawy Rolniczej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Drugi dzień Narodowej Wystawy Rolniczej

IV Kongres Polskiego Rolnictwa z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego to główne wydarzenie drugiego dnia Narodowej Wystawy Rolniczej.

Organizatorami Kongresu Polskiego Rolnictwa było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Jak podkreślał szef resortu rolnictwa, Kongres to miejsca wymiany poglądów, dyskusja o kierunkach dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. – Narodowa Wystawa Rolnicza ma być świętem polskiej wsi, przypomnieniem roli, jaką polska wieś odgrywała i odgrywa w życiu całego społeczeństwa, nie może odbyć się bez dyskusji prowadzonych przez samych rolników skoncentrowanych na przyszłości polskiego rolnictwa – powiedział Minister. Podczas otwarcia Kongresu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postawił kilka zagadnień do dyskusji jakimi są: kierunki rozwoju polskiego rolnictwa, w czym tkwi przewaga rolnictwa w Polsce nad innymi oraz na jaki rozwój rolnictwa powinniśmy stawiać w Polsce.

Podczas Kongresu odbył się m.in. panel dyskusyjny pn. „Wizja rolnictwa według instytucji”, w której udział wziął Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotr Serafin. Podczas panelu Dyrektor Generalny omówił zadania, którymi na co dzień zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także plany na najbliższe miesiące. – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma wspierać polskich rolników, producentów i przedsiębiorców branży rolno-spożywczej. KOWR jest instytucją otwartą dla każdego – powiedział Dyrektor Generalny KOWR.  Podkreślił także, że aby polskie rolnictwo się rozwijało należy stawiać na innowacyjność. W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa powstaje wiele projektów stawiających na naukę oraz nowe technologie, które mają służyć rozwojowi rolnictwa w Polsce.

Na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie nr 7 kolejny dzień odwiedzający mogli skosztować polskiej, dobrej i tradycyjnej żywności. Na wspólnym stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbywały się pokazy kulinarne prowadzone przez Łukasza Konika oraz Adama Chrząstkowskiego. Na jednym ze stoisk swoje produkty wystawiły również Koła Gospodyń Wiejskich, na którym można kupić m.in. smalec swojskiej roboty, chleb, ogórki kiszone. Narodowa Wystawa Rolnicza potrwa do 2 grudnia br.

News