Dialog o gospodarce 2022 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dialog o gospodarce 2022

Federacja Przedsiębiorców Polskich w dn. 24.11.2022 r. zorganizowała kongres „Dialog o gospodarce 2022”. W panelu pt. „Gospodarka żywnościowa strategicznym zadaniem państwa” udział wziął Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej oraz przedsiębiorcy. Tematem wiodącym kongresu były osiągnięcia i wyzwania gospodarcze Polski w wymiarze międzynarodowym. Organizatorzy wydarzenia przygotowali kilka debat tematycznych, które umożliwiły uczestnikom wymianę doświadczeń i poglądów na tematy gospodarcze i społeczne.

W debacie tematycznej pn. „Gospodarka żywnościowa strategicznym zadaniem państwa” uczestniczył Dyrektor Generalny KOWR Waldemar Humięcki. – Zasadniczo wszystkie zadania realizowane przez KOWR pośrednio lub bezpośrednio dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju przez polski sektor rolno-spożywczy – zauważył Waldemar Humięcki. Podkreślił, że w obecnej sytuacji należy skupić się na wzmocnieniu roli lokalnych i regionalnych rynków, a także na budowaniu patriotyzmu konsumenckiego. – Nasze codzienne decyzje zakupowe mają duży wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju. Rosnący patriotyzm konsumencki, który znajduje odzwierciedlenie w nabywaniu rodzimych towarów, buduje silną markę polskiej żywności, wspiera polskich producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa, ma wpływ na zwiększenie sprzedaży polskiej żywności oraz funkcjonowanie polskiej gospodarki, w tym krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Przekłada się także m.in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje – powiedział Dyrektor Generalny KOWR.

– Gdy wybieramy produkt wytworzony w rodzimej firmie, aż 79 gr z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce. Jeśli natomiast kupujemy produkt firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju – z każdej złotówki zostanie w Polsce tylko 25 gr. W skali całego kraju mogą to być naprawdę znaczące kwoty wpływów finansowych – dodał.

W debacie tej, oprócz Dyrektora Generalnego KOWR, uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński i Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Andrzej Steckiewicz.

Wydarzenie zakończyła debata plenarna podsumowująca, podczas której przedstawiono rekomendowane kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

News