Debaty na temat biogazowni - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Debaty na temat biogazowni

15-16 grudnia 2022 r. odbył się 7. Kongres Biogazu. Magazyn Biomasa uhonorował Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemara Humięckiego statuetką Ambasadora Biogazu. Podczas wydarzenia zorganizowano panele dyskusyjne. W jednym z nich udział wziął Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji KOWR.

Podczas debaty Dyrektor Departamentu Innowacji zauważył, że obecnie w rejestrze jest 119 wytwórców biogazu rolniczego, prowadzących 143 instalacje. Z roku na rok stale rośnie liczba mikrobiogazowni w Polsce. W 2022 roku nastąpił ich wzrost o 70% w stosunku do 2021 roku. – Polski potencjał produkcji biogazu rolniczego jest jednym z najwyższych w Europie. Najczęściej przyjmuje się, że wynosi on około 7-8 mld m3 biogazu rocznie (dla porównania w 2021 r. wytworzono około 343 mln m3) – powiedział Mateusz Balcerowicz. – Wyzwaniem i zarazem celem dla KOWR jest wspieranie rozwoju branży biogazu rolniczego – dodał.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanie informacyjne oraz organizuje szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę na temat biogazu. W latach 2021-2022 KOWR zrealizował sześć filmów edukacyjnych. Trzy z nich dotyczyły biogazowni rolniczych w Boleszynie, Grzmiącej, Konopnicy, przedstawiających korzyści jakie może przynieść lokalnej społeczności powstanie na ich obszarze dobrze prosperującej biogazowni rolniczej (tańszy dostęp do ciepła, wpływy dodatkowych środków finansowych do budżetu gminy, inwestycje możliwe do zrealizowania z tych środków, korzyści płynące ze stosowania pofermentu jako nawozu, itp.). Pozostałe filmy prezentowały biogazownię rolniczą jako sposób na samostarczalność energetyczną, w gospodarce obiegu zamkniętego oraz korzyściach dla okolicznych mieszkańców.

Dyrektor Mateusz Balcerowicz zwrócił uwagę na istotną rolę szkoleń i warsztatów. Ponad 200 osób wzięło udział w szkoleniu o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy i funkcjonowania biometanowni. – KOWR organizuje także warsztaty dotyczące funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych. Szkolenia dla rolników zostały zrealizowane na terenie trzech województw  (dolnośląskie, wielkopolskie oraz mazowieckie). W ramach każdego z nich rolnicy mieli możliwość obejrzenia działającej mikrobiogazowni rolniczej. W warsztatach wzięło udział 90 rolników. – powiedział Dyrektor Departamentu Innowacji KOWR.

W 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje realizację wielu zadań mających na celu poszerzanie wiedzy na temat biogazowni rolniczych. Należą do nich m.in. zorganizowanie cyklu warsztatów dotyczących budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych, szkoleń dla rolników dotyczących funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych oraz opracowanie poradnika dla inwestorów zainteresowanych budową i eksploatacją biogazowni rolniczych, mikrobiogazowni rolniczych oraz biometanowni.

News