Debata o sytuacji polskiego rolnictwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Debata o sytuacji polskiego rolnictwa

W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, 18 stycznia br., odbyła się debata pt. „Sytuacja w polskim rolnictwie w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę”. Uczestniczył w niej Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR.

W debacie, na którą złożyły się trzy panele, wziął udział Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sekretarze Stanu Lech Kołakowski i Ryszard Bartosik.

W pierwszym panelu dyskusyjnym na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę uczestniczył Wicepremier Henryk Kowalczyk. Na początku odniósł się do importu zbóż.

– W porównaniu do poprzednich lat poziom importu zbóż z Ukrainy jest wielokrotnie wyższy – przyznał Wicepremier Henryk Kowalczyk.

Odnosząc się do cen zbóż, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił, że ceny te w Polsce w bardzo dużej mierze zależą od cen europejskich i światowych. Zauważył, że za wyjątkiem krótkich, lokalnych zawirowań są one porównywalne do cen w Europie i na świecie.

Szef resortu rolnictwa wyraził opinię, że powinniśmy dalej pomagać Ukrainie, a przy tym dbać o udrażnianie eksportu zboża, gdyż nadmierne zapasy spowodują spadki cen. Wicepremier podkreślił także znaczenie kontrolowania jakości produktów z Ukrainy.

– We wrześniu i w październiku pojawiło się pojęcie zboża technicznego. Teraz nie ma już tej kategorii i każdy rodzaj zboża jest dokładnie kontrolowany – wyjaśnił Wicepremier Kowalczyk. Dodał, że sprawa zboża technicznego była incydentem i została zgłoszona do prokuratury. Zauważył, że niesprawdzalna dla systemów jakości jest kwestia produkcji w systemach jakości innych niż europejskie. Wyraził nadzieję, że skoro kryteria europejskie obowiązują polskich rolników, to będą one również takie same w odniesieniu do produktów z Ukrainy.

Drugi panel, z udziałem Dyrektora Generalnego KOWR Waldemara Humięckiego dotyczył bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Dyrektor zwrócił uwagę na bardzo dobre wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski. – W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. wartość polskiego eksportu żywności osiągnęła 43,6 mld euro, tj. 204 mld zł, i była o 27% większa niż w analogicznym okresie roku 2021 – powiedział. Dyrektor Generalny KOWR podkreślił, że wartość polskiego eksportu żywności rośnie nieprzerwanie od wejścia Polski do Unii Europejskiej, co powoduje, że nasz kraj ma dodatni wysoki bilans handlowy. – Świadczy to o bezpieczeństwie żywnościowym naszego kraju, który produkuje znaczne nadwyżki żywności, które możemy sprzedawać przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, ale również w coraz większym stopniu na rynki pozaunijne – stwierdził Waldemar Humięcki.

Po każdym z paneli uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań. Podkreślali też, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne, ponieważ pozwalają na zapoznanie się z problemami,  z jakimi borykają się polscy rolnicy.

News