Budujemy prototyp „paszportu” dla żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Budujemy prototyp „paszportu” dla żywności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i GovTech Polska zorganizowali warsztat PROTOTYPOWANIE w ramach realizacji projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja polskiej żywności. Celem warsztatu było wskazanie funkcjonalności prototypu cyfrowego systemu gwarantującego efektywne identyfikowanie i monitorowanie produktów rolno-spożywczych.

Wdrożenie cyfrowego systemu jest zgodne ze światowym trendem, zmierzającym do zapewnienia wiarygodniej informacji o żywności na każdym etapie produkcji i dostaw oraz rosnącymi oczekiwaniami konsumentów, którzy w coraz większym stopniu są przekonani
o celowości realizacji innowacyjnych rozwiązań zmierzających do zwiększenia efektywności pozyskiwania i przepływu informacji o produkcie.

Wykorzystanie systemów identyfikowania oraz monitorowania produktów staje się koniecznością, gwarantującą polskim podmiotom sektora rolno-spożywczego rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez wzrost pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności.

Warsztat PROTOTYPOWANIE przybliżył do wypracowania koncepcji projektu i wdrożenia działań pilotażowych na rynkach: wołowiny, wieprzowiny oraz ziemniaka. Podczas dyskusji, określono zakres niezbędnych danych, które powinny znaleźć się w cyfrowym systemie monitorowania przebiegu produkcji i dostaw żywności w Polsce, co pozwoli zbudować prototyp przedmiotowego systemu IT w oparciu o potrzeby wszystkich interesariuszy projektu, a na końcu przedstawić konsumentom wiarygodne informacje o polskiej żywności.

W warsztacie udział wzięli przedstawiciele:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Głównego Inspektoratu Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polskiej Federacji Ziemniaka
Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
Gospodarstw Rolnego Jazdon
Eco-Beef Sp. z o.o.
IDFS Sp. z o. o.
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

News