Bardzo dobra ocena działalności KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Bardzo dobra ocena działalności KOWR

Z przeprowadzonego badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020” wynika, że 89% respondentów, którzy skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ocenia jego działalność dobrze i bardzo dobrze. Warto podkreślić, że w stosunku do poprzedniej edycji badania, które przeprowadzono w 2019 r. odsetek ten wzrósł o blisko 4%.

Jak wskazują wyniki raportu mieszkańcy obszarów wiejskich informacje o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa chcieliby pozyskiwać przede wszystkim od pracowników KOWR (ponad 25%) oraz ze strony internetowej KOWR (23%).   

Badanie „Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie w którym biorą udział instytucje rolnictwa (MRiRW, KOWR, ARiMR, KRUS). Celem głównym badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o instytucjach pracujących na ich rzecz.

News