Agro OZE: koniec warsztatów z mikrobiogazowni rolniczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Agro OZE: koniec warsztatów z mikrobiogazowni rolniczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował dla zainteresowanych rolników z woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego warsztaty z zagospodarowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy świńskiej i bydlęcej) poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej.

Warsztaty odbyły się w Nowej Wsi w gminie Rydzyna (woj. wielkopolskie) oraz w Kamieńcu Ząbkowickim (woj. dolnośląskie), a uczestnicy mieli okazję zobaczyć działające w pobliżu mikrobiogazownie rolnicze.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskali informacje na temat: rodzajów mikrobiogazowni rolniczych, doboru instalacji do ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, aspektów prawnych i procedur administracyjnych niezbędnych do uruchomienia mikrobiogazowni, warunków uzyskania wsparcia w ramach systemu FIT, kosztów i okresu zwrotu inwestycji, potencjalnych źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów działania instalacji.

W warsztatach wzięło udział łącznie 60 osób.

Wsparcie OZE w KOWR

Mikrobiogazownia rolnicza to instalacja o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW. Aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada dane o 35 takich instalacjach w Polsce. Więcej informacji na temat działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich prowadzonych przez Departament Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można znaleźć na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne.

News