Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Chinach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Chinach

W dniu 28 lipca 2020 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował webinarium ukierunkowane na potrzeby polskich eksporterów planujących ekspansję na rynek chiński, którego tematem przewodnim była ochrona znaków towarowych w Polsce i w Chinach.

Spotkanie otworzył Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, podkreślając priorytetowy charakter rynku chińskiego dla polskiego eksportu rolno-spożywczego i zwracając uwagę na wyzwania związane z współpracą z Chinami.

Anna Dachowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, specjalizująca się w tematyce ochrony własności przemysłowej na rynku chińskim i krajowym przybliżyła uczestnikom webinarium ww. kwestie, zachęcając do rejestracji znaków towarowych przed rozpoczęciem działalności na rynku chińskim.

Obowiązująca w Chinach zasada rejestracji i ochrony znaków towarowych opierająca się na pierwszeństwie zgłoszenia („first-to-file”) może sprawić, że w przypadku niedopełnienia tego wymogu przez polską firmę i związanym z tym brakiem ochrony prawnej polskiego znaku towarowego na rynku chińskim podmiot chiński może dokonać takiej rejestracji blokując sprzedaż danego produktu w Chinach. W wystąpieniu omówione zostały również zasady rejestracji znaków towarowych oraz systemy ich ochrony, jak również kwestie dotyczące naruszeń w tym zakresie.

W webinarium uczestniczyli przedsiębiorcy reprezentujący różne branże sektora rolno-spożywczego, przedstawiciele firm doradczych i kancelarii prawnych oraz pracownicy naukowi.

Rynek chiński jest jednym z priorytetowych rynków dla polskiego eksportu rolno-spożywczego. Głównymi produktami eksportowanymi do Chin są produkty mleczarskie, mięso drobiowe i jego przetwory, produkty zbożowo-mączne, drób żywy, cukier oraz wyroby cukiernicze.

KOWR od wielu lat prowadzi działania promujące polski sektor rolno-spożywczy na rynku chińskim oraz wspiera polskich przedsiębiorców w ich działaniach na rzecz intensyfikacji wymiany handlowej z Chinami.

Materiały ze spotkania: http://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/rynki-zagraniczne-niezbedne-informacje

 

News