40-lecie Duszpasterstwa Rolników - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

40-lecie Duszpasterstwa Rolników

Uroczysta konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia Duszpasterstwa Rolników odbyła się 2 grudnia 2022 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięły delegacje rolników oraz przedstawiciele władz i instytucji państwowych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dyrektor Generalny Waldemar Humięcki oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego Małgorzata Gośniowska-Kola i Marcin Wroński.

Podczas wydarzenia Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak–Bandych wręczyła 12 zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej, nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę, Krzyże Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Odczytała również list Prezydenta RP.

– Czterdziestoletni dorobek Duszpasterstwa Rolników od chwili jego powołania 2 grudnia 1982 roku to wielkie dobro w skarbnicy polskiego Kościoła, polskiej wsi i całej naszej Ojczyzny. Cieszę się, że z okazji pięknego jubileuszu organizowana jest okolicznościowa konferencja, podczas której uhonorowane zostają osoby zasłużone w działalności Duszpasterstwa oraz odbywa się debata poświęcona najważniejszym kartom jego historii – napisał Prezydent w liście.

Natomiast  Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk wręczył statuetki „Kłosy niepodległej RP. Tym co żywią i bronią”. Otrzymali je: ks. prof. Stanisław Sojka, ks. Leszek Kryża oraz Radiowe Centrum Kultury Ludowej.

– To, że rolnicy zachowali swoje indywidualne gospodarstwa, że wychowali następne pokolenia o wielkim poczuciu tożsamości i dumy narodowej oraz niezależności i poszanowaniu wartości chrześcijańskich miało ogromny wpływ na (…) późniejsze odzyskanie wolności – podkreślił Henryk Kowalczyk.

­- Wartości niesione przez Duszpasterstwo Rolników, które są nam wpajane i przekazywane kolejnym pokoleniom, odgrywają niezwykle ważną rolę i dają nam siłę – teraz i na przyszłość - dodał.

W trakcie wydarzenia odbyły się również dwie debaty. Jedna na temat znanych i nieznanych dziejów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, druga o historii i teraźniejszości 40. lat Duszpasterstwa Rolników.

Duszpasterstwo Rolników od 40 lat dba o interesy mieszkańców obszarów wiejskich. Cele organizacji to m.in. podtrzymywanie tradycji, zaangażowanie rolników w życie Kościoła i państwa oraz wspieranie idei samorządności. Jedną z najważniejszych inicjatyw organizacji są ogólnopolskie dożynki, organizowane na Jasnej Górze.

Organizatorami jubileuszowej konferencji byli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Instytut Pamięci Narodowej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wydarzenie to Patronatem Honorowym objął Prezydent RP Andrzej Duda.

News