Zakończenie projektu Susza 2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zakończenie projektu Susza 2020

W ciągu czterech miesięcy geoserwis Susza 2020 odwiedziło 2514 użytkowników, którzy pobrali 6439 razy 11330 raportów. 21 grudnia 2020 r. geoserwis zakończył działanie operacyjne.

Celem Geoserwisu, udostępnionego przez Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 17 sierpnia 2020 r. na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, było wsparcie administracji państwowej w weryfikacji wniosków o szacowanie suszy rolniczej w 2020 r. Budowa geoserwisu była odpowiedzią Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zmianę procedury szacowania strat suszy w 2020 r. oraz była komplementarnym narzędziem dla Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB.

Geoserwis umożliwił użytkownikom analizę przebiegu suszy w okresie 29 marca – 30 września 2020 r. z wykorzystaniem map opracowanych na podstawie niskorozdzielczych danych satelitarnych. Zastosowanie darmowych danych satelitarnych umożliwiło monitorowanie przebiegu suszy w okresach 8 dniowych w skali: kraju, województwa i gminy z możliwością interpretacji warunków wzrostu upraw w obrębie pola uprawowego. Dodatkowo opracowane zostały mapy oceny redukcji plonów, dla zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, kukurydzy i roślin okopowych – powiedział Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Użytkownicy geoserwisu Susza 2020 korzystali również z raportów generowanych na podstawie map, czyli:

·         raportów „powierzchnie wg warunków wzrostu”, prezentujących przebieg suszy w całym okresie wegetacyjnym w obrębie województwa lub gminy - które zostały pobrane 3528 razy,

·         raportów „powierzchnie wg redukcji plonów”, wskazujących w których uprawach na terenie województwa i gminy można spodziewać się największych strat w plonach z powody suszy - pobrano 2800 razy,

·         raportów „pola uprawne wg redukcji plonów”, wskazujących numery producentów rolnych o największych potencjalnych stratach w plonach na terenie wybranej gminy - pobrano 2710 razy,

·         raportów „pola uprawne wg producenta rolnego”, przedstawiających szczegółowe informacje o przebiegu suszy i ocenie redukcji plonów dla wszystkich pól uprawowych danego producenta rolnego - pobrano 2292 razy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził również wśród użytkowników geoserwisu ankietę. Respondenci wskazali w niej oczekiwania w stosunku do przyszłych serwisów opartych o dane satelitarne. Ponadto, 65% odpowiadających oceniło użyteczność geoserwisu na poziomie wysokim i bardzo wysokim. Na podobnym poziomie oceniona została dokładność map. Użytkownicy wskazali również potrzebę dostarczenia platformy publikującej dodatkowe dane, tj.: mapy innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak również umożliwiającej monitorowanie wszystkich działek rolnych w Polsce.

Aktualności