Wyróżnienia dla Poznańskiej Hodowli Roślin - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wyróżnienia dla Poznańskiej Hodowli Roślin

23 listopada 2018 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. została wyróżniona aż trzema wyjątkowymi wyróżnieniami.

„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” to inicjatywa, której celem jest promowanie innowacyjności i jakości, kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w biznesie. Decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. otrzymała trzy nagrody: Diament Polskiej Innowacyjności, Diament Polskiej Jakości oraz Certyfikat Rzetelni w Biznesie. Nagrody w imieniu Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. odebrał Zarząd Spółki: Czesław Janikowski, Prezes oraz Aneta Burghardt, Wiceprezes.

Diament Polskiej Innowacyjności przyznano Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. za wkład w rozwój innowacyjności polskiego rolnictwa oraz wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej. Wyróżnienie to związane jest z nowo powstałym laboratorium molekularnym, w którym wdrażane będą nowoczesne metody hodowlane podczas pracy nad nowymi odmianami roślin uprawnych.

Drugie wyróżnienie to Diament Polskiej Jakości przyznany m.in. za wyhodowanie i wprowadzenie na rynek nowej odmiany pszenicy ozimej FORMACJA, nr 1 w plonowaniu w grupie A, która wnosi nową jakość do oferty odmian dostępnych na rynku.

Od ośmiu lat, na wniosek urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz na wniosek Prezydium Przedsiębiorcy.pl i Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług przyznawane są nagrody w projekcie „Rzetelni” – dla osób, podmiotów, organizacji zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. została wyróżniona nagrodą Ogólnopolskiego Certyfikatu „Rzetelni w Biznesie”.  Statuetka i certyfikat przyznane zostały za kierowanie się profesjonalizmem i etyką biznesową. Tym samym Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. dołączyła do grona przedsiębiorstw mogących być wzorem dla kultury przedsiębiorczości i rzetelności w biznesie.

Zarząd Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. dedykuje te nagrody wszystkim pracownikom, bez których osiągnięcia nie byłyby możliwe. Wyróżnienia będą motywacją do dalszej pracy na rzecz innowacyjności, jakości i rozwoju rolnictwa.

Wyróżnienia tej rangi przyznane polskiej spółce hodowli roślin są docenieniem całej branży, wszystkich polskich hodowców i nasienników, którzy od pokoleń z pasją pracują na rzecz postępu polskiego rolnictwa. Od najlepszych odmian i najwyższej jakości materiału siewnego zaczyna się sukces rolnictwa.

 

Aktualności