Wydłużony termin składania propozycji programów promocyjnych do Komisji Europejskiej! - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wydłużony termin składania propozycji programów promocyjnych do Komisji Europejskiej!

Do 3 czerwca 2020 r., do godziny 17.00 został wydłużony termin składania propozycji programów promocyjnych do KE.

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE dwa zaproszenia Komisji Europejskiej do składania propozycji programów promocyjnych, w ramach nowej polityki promocyjnej.

Termin składania przez beneficjentów ww. propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „wielonarodowych”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich uległ jednak zmianie i został przez KE wydłużony.

Ostateczny termin składania wniosków upływa zatem 3 czerwca 2020 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals

 

Aktualności