Wydłużony termin składania propozycji programów promocyjnych do KE - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wydłużony termin składania propozycji programów promocyjnych do KE

Do dnia 11 maja 2021 r., do godziny 17.00, Komisja Europejska wydłużyła termin składania wniosków w ramach nowej polityki promocyjnej.

W dniu 28 stycznia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane dwa zaproszenia Komisji Europejskiej do składania propozycji programów promocyjnych. Termin składania przez beneficjentów ww. propozycji programów, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „wielonarodowych”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich, uległ jednak zmianie i został przez KE wydłużony.

Ostateczny termin składania wniosków upływa zatem 11 maja 2021 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals

Treść zaproszeń oraz roczny program prac na 2021 r. dostępne są na stronie KOWR https://kowr.gov.pl/promocja/wsparcie-dzialan-promocyjnych/wsparcie-dzialan-promocyjnych/szoste-zaproszenie-ke-do-skladania-propozycji-programow-promocyjnych-w-ramach-nowej-polityki-promocyjnej

Aktualności