Wizyta w KOWR przedstawicieli japońskiej Korporacji Przemysłu Rolniczego i Hodowlanego (ALIC) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wizyta w KOWR przedstawicieli japońskiej Korporacji Przemysłu Rolniczego i Hodowlanego (ALIC)

29 września 2022 r. w KOWR odbyła się wizyta przedstawicieli japońskiej Korporacji Przemysłu Rolniczego i Hodowlanego (ALIC), której tematem była produkcja i eksport polskiej wołowiny w kontekście wysokiego eksportu mięsa wołowego z Polski do Japonii. Polska jest głównym unijnym dostawcą wołowiny do Japonii.

Delegacji japońskiej przewodniczył Takashi Nakano, Kierownik Międzynarodowej Grupy Badawczej w Departamencie Badań ALIC. W skład delegacji japońskiej wszedł również Junichi Watanabe, badacz, Zastępca Kierownika w Międzynarodowej Grupie Badawczej ALIC. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, Adrian Gawłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu KOWR, przedstawiciele MRiRW, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Podczas spotkania Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, przedstawił informacje na temat polskiego rynku wołowiny, ze szczególnym uwzględnieniem relacji handlowych naszego kraju z Japonią. Zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkiem japońskim, wyrażające się wzrostem wartości eksportu towarów rolno-spożywczych. Polska produkuje blisko 0,6 mln ton wołowiny rocznie i jest szóstym producentem tego mięsa w UE z 8% udziałem w unijnej produkcji oraz trzecim w UE eksporterem. Nasz kraj posiada wysoki stopień samowystarczalności żywnościowej na rynku wołowiny, co wynika z niewielkiego krajowego spożycia na mieszkańca w stosunku do wolumenu produkcji. Powstała w ten sposób nadwyżka podaży nad popytem pozwala na sprzedaż znacznych ilości asortymentu wołowego za granicę, przede wszystkim do państw Unii Europejskiej, głównie do Włoch i Niemiec. W strukturze asortymentowej przedmiotem polskiego eksportu jest przede wszystkim mięso wołowe (schłodzone i mrożone). Polska odnotowuje systematyczny wzrost sprzedaży mięsa wołowego na rynek japoński. W 2021 r. udział Japonii w wolumenie polskiego eksportu mięsa wołowego wyniósł 3%, co stwarza możliwości do dalszego rozwoju relacji biznesowych.

Strona japońska wykazała duże zainteresowanie procesem hodowli i krzyżowania bydła mięsnego. Wskazała jednocześnie, że w Japonii ma miejsce duży popyt na czerwone mięso marmurkowe i jest to szansa dla polskich eksporterów wołowiny, zarówno drogiego mięsa o wysokiej jakości, jak i mięsa tańszego. Zdaniem ALIC warto byłoby skupić się na jednej grupie odbiorców oraz budowie spójnego przekazu i marki polskiej wołowiny, tak by była jednoznacznie kojarzona przez konsumentów. Polskie mięso wołowe obecnie nie jest jeszcze rozpoznawane w Japonii, więc wskazane byłoby podjęcie działań promocyjnych i marketingowych skierowanych do importerów, dystrybutorów, ale przede wszystkim do końcowych odbiorców, którzy będą ostatecznie dokonywać wyborów zakupowych.   

Aktualności