Welconomy Forum w Toruniu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Welconomy Forum w Toruniu

W dniach 30-31 maja br. w Toruniu odbyło się XXIX Welconomy Forum. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Ze strony KOWR uczestniczyli w nim Zastępca Dyrektora Generalnego Marek Chibowski i Dyrektor Departamentu Innowacji Mateusz Balcerowicz.

Celem konferencji była analiza szans i zagrożeń dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Europy i świata w obliczu pandemii i wojny w Ukrainie. Na szczególną uwagę podczas Forum zasługiwał dwudniowy blok Agro-Welconomy. Nie zabrakło również debat poświęconych inflacji i podatkom, a także aktualnego tematu suwerenności energetycznej Polski i OZE.

W panelu „Przyszłość innowacji w produkcji rolnej” uczestniczył Mateusz Balcerowicz. Podkreślił on, że innowacyjne rozwiązania w rolnictwie są reakcją na pojawiające się przeszkody i problemy w działalności człowieka. Wyjaśnił, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pracuje nad dwoma innowacyjnymi projektami strategicznymi Systemem Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) i Paszportyzacją Polskiej Żywności.

Zwrócił on uwagę, że niekorzystne warunki klimatyczne czy brak wody wymuszają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań przez producentów rolnych.

– I takim dobrym przykładem reakcji na potrzeby wywoływane sytuacją pogodową jest projekt S2MUR, którego celem jest budowa systemu do monitorowania upraw rolnych. Modele prognostyczne i modele oparte na danych od rolników, planowane do zaimplementowania w systemie w precyzyjny sposób będą określać zmiany jakie nastąpiły, jak również będą ostrzegać rolnika przed potencjalnymi zagrożeniami spowodowanymi wpływem klimatu – wyjaśnił Mateusz Balcerowicz. – System S2MUR pozwoli na identyfikowanie groźnych zjawisk jakie wystąpiły na danym polu uprawowym, ale też pozwoli na szacowanie strat jak i predykcję danego plonu, co w znacznym stopniu usprawni zarządzanie samą uprawą a w konsekwencji przedłoży się na jakość plonu – dodał.

W odniesieniu do bezpieczeństwa żywności Mateusz Balcerowicz wyjaśnił, że zapewnienie go wymaga całościowego podejścia do problemu, począwszy od otrzymania wysokiej jakości płodów rolnych i pasz, po odpowiednią technologię produkcji i bezpieczną sieć obrotu handlowego.

– Projekt Paszportyzacja polskiej żywności, przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-żywnościowych w łańcuchu dostaw tj. „od pola do stołu”, a jego celem jest dostarczenie transparentnych i niepodrabialnych informacji o procesie produkcyjnym i umożliwienie potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości polskiej żywności – wyjaśnił Dyrektor Innowacji w KOWR. – Bezpieczeństwo żywności jest kluczowym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa, a jego zachowanie i potwierdzenie staje się warunkiem koniecznym, aby móc konkurować na rynkach zagranicznych – dodał.

Na zakończenie Mateusz Balcerowicz zapewnił, że cyfrowy system, który powstanie w ramach Paszportyzacji polskiej żywności będzie innowacyjny na skalę światową. Dotychczas na świecie nie zbudowano publicznego narzędzia informatycznego, które w swoich założeniach obejmowałoby tak duży zakres monitorowanych danych o produkcie żywnościowym.

Aktualności