V. Międzynarodowa Konferencja Energetyka, Środowisko, Rolnictwo - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

V. Międzynarodowa Konferencja Energetyka, Środowisko, Rolnictwo

21 października w Grodnie koło Międzyzdrojów odbyła się V. Międzynarodowa Konferencja Energetyka, Środowisko, Rolnictwo. Organizatorem była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Agro Promotion. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był patronem tego wydarzenia.

W trakcie konferencji paneliści i uczestnicy dyskutowali o perspektywach dla polskiego sektora energetycznego, szansach rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, a także podjęli próbę zdefiniowania barier, które należy pokonać by osiągnąć rozwój w tym obszarze. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Jacek Malicki, zastępca dyrektora generalnego KOWR oraz Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji.

Wydarzenie podzielone zostało na dwa główne bloki tematyczne:

  • Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich
  • Doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich.

W ramach pierwszego z nich, omówione zostały możliwości wsparcia energetyki odnawialnej, a w szczególności biogazowni w zakresie polityki energetycznej na terenach rozporoszonych w Polsce. W obliczu widma kryzysu energetycznego w Europie po agresji Rosji na Ukrainę, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energetycznych jest jednym z najistotniejszych zagadnień, dla których należy szukać pilnych, a zarazem efektywnych rozwiązań.

Doświadczeniom w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich poświęcony był drugi panel konferencji. Towarzyszyła mu dyskusja ekspercka o doświadczeniach przedsiębiorców i inwestorów w obszarze realizacji przedsięwzięć OZE w Polsce – od etapu projektowania i realizacji, do użytkowania przedmiotowych instalacji. Panel był także przyczynkiem do ożywionej dyskusji o perspektywie intensyfikacji wsparcia i rozwoju tej gałęzi energetyki w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. W trakcie panelu Mateusz Balcerowicz przedstawił zadania oraz inicjatywy podejmowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

Aktualności