UWAGA PRODUCENCI KONOPI WŁÓKNISTYCH - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UWAGA PRODUCENCI KONOPI WŁÓKNISTYCH

KOWR informuje, że od dnia 30 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza „Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych”.

UWAGA!

Wcześniejsza wersja dokumentu z dnia 07-05-2022 r. straciła ważność. Złożenie przez producenta konopi włóknistych wniosku w nieaktualnej wersji będzie skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków.

Nowy formularz wniosku można uzyskać:

 • bezpośrednio w Centrali KOWR (ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa),
 • w Oddziałach Terenowych KOWR,
 • poprzez wydruk ze strony internetowej KOWR www.kowr.gov.pl  
        (zakładka: Interwencja/Konopie włókniste/Warunki_Formularze).

Wnioski należy składać:

 • bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR,
 • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej – operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres właściwego OT KOWR,
 • za pośrednictwem innych operatorów,
 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Aktualności