Uwaga producenci drobiu poszkodowani wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Uwaga producenci drobiu poszkodowani wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Przypominamy, że w dniu 11 października br. upływa termin na złożenie „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” dla gospodarstw prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie chowu/hodowli drobiu, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych po wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W oparciu o sygnały napływające z terenu, o trudnościach związanych z wypełnianiem „Deklaracji dotyczącej przychodów i kosztów” IERiGŻ-PIB (formularz Excel)  apelujemy, aby producenci drobiu, którzy nie czują się na siłach lub nie mają możliwości ich wypełnić, bezwzględnie złożyli „Deklaracje strat (...)” przyjmowane przez KOWR.

Jednocześnie informujemy, że dane z „Deklaracji strat (...)” będą stanowiły podstawę do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o ustanowienie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiu w Polsce.

Wszelkie informacje dotyczące „Deklaracji strat (...)” dostępne są na stronie internetowej KOWR https://kowr.gov.pl/interwencja/drob.

Aktualności