UWAGA! DOPŁATY DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UWAGA! DOPŁATY DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA

Wnioski można składać od dnia 7 maja 2020 r. W dniu 4 maja 2020 r. KE w drodze publikacji rozporządzeń wykonawczych uruchomiła mechanizmy dopłaty do prywatnego przechowywania następujących produktów: masła, OMP, serów, mięsa bydła, mięsa baraniego i koziego.

Szczegółowe warunki udziałów w poszczególnych mechanizmach oraz formularze wniosków można uzyskać ze strony internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl), zakładka Rynki Rolne oraz KOWR (www.kowr.gov.pl), zakładka Interwencja > mięso lub mleko i produkty mleczne.

Wnioski na zawarcie umów  na dopłaty do prywatnego przechowywania należy składać w Kancelarii w Centrali KOWR (01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30) bezpośrednio, listownie, poprzez platformę ePUAP na adres skrytki podawczej /KOWR/SkrytkaESP (w przypadku składania wniosku przez ePUAP wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) lub na adres e-mail  kontakt@kowr.gov.pl (wniosek należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, a w przypadku braku podpisu kwalifikowanego oryginał wniosku należy niezwłocznie dosłać do Centrali KOWR w formie papierowej).

Przedsiębiorco!  Przed złożeniem wniosku o dopłatę upewnij się czy posiadasz aktualny nr EP nadany przez ARiMR.

Z uwagi na ograniczoną pulę finansową środków przyznanych  przez Komisję Europejską na mechanizmy Dopłaty do prywatnego przechowywania, bardzo istotny jest termin złożenia wniosków.

 

Mając na uwadze powyższe, KOWR zachęca do niezwłocznego składania wniosków.

Aktualności