Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

29 czerwca 2022 r. w Dzienniku ustaw opublikowano ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (poz. 1370). Wejdzie ona w życie 7 lipca br.

Ustawa ta w art. 32 zmieniła ustawę o KOWR w art. 9 ust. 2, m.in. poprzez dodanie pkt 23: realizacja działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Zmiana ta pozwoli KOWR prowadzić projekty innowacyjne w pełnym zakresie, w tym strategiczne projekty innowacyjne w postaci Paszportyzacji Polskiej Żywności oraz Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych.

Ustawa wchodzi w życie w tym zakresie 7 dnia od ogłoszenia, czyli 7 lipca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000137001.pdf

Aktualności