Świętokrzyskie Orły Wprost 2023 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Świętokrzyskie Orły Wprost 2023

Podczas uroczystej Gali dnia 27 lutego 2023 r. Hotelu Binkowskim w Kielcach odbyło się wręczanie nagród Świętokrzyskie Orły Wprost 2023. W uroczystości uczestniczyli m.in Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Aleksandra Konecka.

Nagroda jest wyróżnieniem i uznaniem dla przedsiębiorców, samorządowców, sportowców i osób wnoszących szczególny wkład w rozwój gospodarki i nauki regionu oraz kraju. Statuetkę i tytuł Orła 2023, tygodnika Wprost w kategorii Lokalny Producent Żywności otrzymał - nominowany przez KOWR - Mariusz Roszkowski, który prowadzi małą, rodzinną manufakturę roślinnych olejów spożywczych - Olejarnię Zagłoby, położoną w Mikułowicach gm. Busko – Zdrój.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach Jacek Toś, który w imieniu Mariusza Roszkowskiego odbierał nagrodę, złożył wszystkim uczestnikom podziękowania i gratulacje, za codzienne dążenie do doskonalenia swojej działalności.

Organizatorem przedsięwzięcia był Tygodnik „Wprost” we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

OT Kielce

Aktualności