Święto plonów na Jasnej Górze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Święto plonów na Jasnej Górze

W dniach 2-3 września br. w Częstochowie odbyła się już po raz XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza towarzysząca tradycyjnym Dożynkom Jasnogórskim. W Dożynkach uczestniczyli Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz, po raz pierwszy, przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na czele z Witoldem Stroblem, Dyrektorem Generalnym i Andrzejem Sutkowskim, Zastępcą Dyrektora Generalnego.

Punktem kulminacyjnym uroczystości była  Msza Święta Dożynkowa odprawiana na Błoniach Jasnogórskich pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Podkreślił on, że Dożynki Jasnogórskie są rolniczym świętem narodowym.

W tym roku uroczystości dożynkowe miały szczególny charakter, gdyż odbywały się w roku jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dlatego do Częstochowy przybyły delegacje rolników  z całego kraju. Krzysztof Jurgiel zwracając się do rolników powiedział, że do Matki Bożej przywiodła wszystkich piękna, polska tradycja przynoszenia pachnącego chleba i dzielenia się chlebem eucharystycznym praktykowana przez liczne pokolenia Polaków.

Minister Jurgiel zwrócił uwagę  na pozytywne zmiany, jakie zachodzą na polskiej wsi oraz wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Przypomniał, że w ciągu dwóch lat uzyskaliśmy dostęp do kolejnych 30. zagranicznych rynków. Podkreślił też, że dla całego Rządu RP rozwój polskiej wsi to cel strategiczny, a rolnictwo jest i będzie jednym z filarów polskiej gospodarki.

− Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsza wieś to wiele kontrastów. Obok rolników, którzy unowocześniają swoje gospodarstwa i znakomicie radzą sobie na zagranicznych rynkach, na obszarach wiejskich żyje wiele osób, którym państwo musi pomagać i pomaga. Macie prawo oczekiwać od rządzących wsparcia. Nasz rząd tak właśnie rozumie wypełnianie swoich obowiązków – zapewnił minister Krzysztof Jurgiel.

 

Dożynkom Jasnogórskim tradycyjnie towarzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza, której wspólne stoisko zaprezentował, po raz pierwszy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i 41 spółek hodowli roślin oraz zwierząt. Stoisko odwiedzili szefowie resortu rolnictwa: Krzysztof Jurgiel i Ryszard Zarudzki.

 

Podczas Wystawy spółki hodowli roślin KOWR przedstawiły szeroką ofertę polskich odmian zbóż, roślin motylkowych, ziemniaka, buraka cukrowego, buraka pastewnego i traw a także roślin warzywnych i kwiatów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się nowości odmian, m.in.: pszenica ozima FORMACJA i żyto ozime PIASTOWSKIE hodowli Poznańskiej Hodowli Roślin, odmiany ziemniaka jadalnego i skrobiowego: TONACJA, AMARANT i STOKROTKA hodowli Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka, a także pomidor malinowy BOSMAN i ogórek gruntowy REJENT F1 hodowli PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki.

Spółki hodowli zwierząt zaprezentowały osiągniecia w zakresie doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni oraz owiec. Oferta handlowa obejmowała wysokiej jakości męski i żeński materiał hodowlany bydła mlecznego i mięsnego, wysokiej jakości zarodki bydlęce, materiał czystorasowy i krzyżówkowy w różnych zestawach genotypowych 5 ras świń oraz maciorki i tryczki hodowlane. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się stoiska Stadnin i Stad KOWR,  które zaprezentowały ofertę koni 9 ras z przeznaczeniem do hodowli i sportów konnych, a także do użytkowania w agroturystyce, rekreacji i hipoterapii. Oferowano także usługi hotelarskie i turystyczne, związane z pensjonatem dla koni oraz szkoleniowe (kursy powożenia i jazdy konnej).

 

Na stoisku KOWR nie zabrakło też pytań rolników na temat nowo powstałej instytucji. Najwięcej dotyczyło zasad dzierżawy państwowej ziemi, wysokości czynszów dzierżawnych, programów szkolnych: owoce i warzywa w szkole oraz spożycie mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

 

Aktualności