Spotkanie z branżą pszczelarską - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z branżą pszczelarską

W dniach 23-24 maja br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyły się spotkania pracowników Departamentu Interwencji Rynkowych z przedstawicielami organizacji pszczelarskich z całego kraju.

Spotkania przybrały formę warsztatów, podczas których nastąpiła wymiana doświadczeń związanych z realizacją mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich. Inicjatywa ta spotkała  się z pozytywnym odbiorem ze strony branży pszczelarskiej.

Aktualności